Copyright © Never Lose Hope  

Home


Never lose hope is het bedrijf van ervaringsdeskundige Waldo Vriend. Hij is gespecialiseerd in het werken met jongeren op het gebied van adoptieproblematiek, criminele en antisociale gedragingen.

Hij biedt een ondersteunende factor voor behandelinstellingen. Deze instellingen kunnen hem inschakelen op het moment dat zij merken dat één van de jongeren in de beginfase van zijn begeleiding een ‘denkbeeldige muur’ om zich heeft opgebouwd en dus niet openstaat voor zijn behandeling! In een serie van persoonlijke ”Break down the wall” gesprekken zal onze ervaringsdeskundige ervoor zorgen dat het reguliere behandeltraject plaats kan gaan vinden.

Naast de ondersteuning van (behandel) instellingen verzorgt hij ook  inspirerende preventieve voorlichting in de vorm van lezingen. Hij werkt hierbij veel voor scholen, buurt en jeugd centra en justitiële inrichtingen.


Welkom Ons aanbod